Ekonomisk förvaltning är vetenskapen om planering, kontroll och utformning av ekonomiska resurser för att möta behoven hos människor, organisationer och länder. Detta inkluderar finansiell prognos, riskhantering, bokslut, balansräkningar, finansieringsplaner, lån och investeringsalternativ. Den ekonomiska förvaltningen omfattar också upprättandet av finansiella rapporter och rapporteringen av finansiell information. Finansiella rapporter gör det möjligt för företag att förstå sin ekonomiska ställning och tillhandahålla de nödvändiga verktygen för strategisk planering och förvaltning. Finansiella rapporter innehåller information om ett företags intäkter, kostnader, tillgångar, skulder, intäkter och skatteskuld, bland andra poster. Sådana rapporter kan också hjälpa organisationer att förstå källorna och användningarna för sina medel och hjälpa dem att avgöra om ett visst investeringsalternativ erbjuder värde för organisationen.

Investera kapital

Finans är i grunden en term för saker som rör studien, förvaltning, och fördelning av ekonomiska resurser såsom pengar och investeringar. Närmare bestämt gäller det följande frågor: (a) Varför och hur en organisation, person eller ett land skaffar sig de ekonomiska resurser som krävs; och (b) hur de använder eller spenderar dessa resurser. Som ett resultat av finans omfattar alla de processer genom vilka finansiella resurser samlas in, förvaltas, allokeras och slutligen förbrukas. Det är också en del av investeringsplaneringen. Finans hänvisar också till olika former av investeringar, såsom aktiehandel, värdepapperslån, terminshandel, råvaruhandel, option handel, obligationsinvesteringar, och derivat handel. Alla dessa typer av investeringar innebär att göra ett avtal om att köpa, sälja eller låna en specifik tillgång eller en mängd olika tillgångar. I vissa fall har dessa investeringar en direkt effekt på verksamhetens finansiella hälsa. Dessa investeringar kan antingen vara en direkt utgift eller en indirekt. Till exempel, när man köper en vara, är ett företag som spenderar pengar i dag för att förvärva morgondagens inkomster från försäljning av varan. Däremot, när man säljer en vara, är verksamheten använder pengar i dag för att få intäkter senare från försäljningen av sina egna tillgångar. Dessa typer av investeringar är benämnda investeringsval.

Ekonomi omfattar också företagsklimatet. En verksamhets förmåga att generera intäkter påverkas direkt av hanteringen av dess kassaflöde. När kassaflödet är bra ökar det intäkterna och bidrar till att förbättra verksamhetens övergripande resultat. Ett företag kanske kan öka intäkterna genom att öka utgifterna eller minska kostnaderna. Om det inte finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga är det dock svårare att uppnå dessa mål. Om kassaflödet är dåligt, det är mindre vinst eller ökade förluster.

Ekonomisk planering är mycket viktigt för företag av alla storlekar. För att säkerställa ett smidigt flöde av likvida medel mellan transaktionerna finns det ett behov av samordning av investerings-, finansierings- och kontanthanteringsaktiviteter hos företag av alla storlekar, från små nystartade företag till stora företag.