En bra säljutbildning kan innehålla alltifrån hur man hittar lämpliga prospekt att kontakta till hur man långsiktigt bygger upp en kundrelation och vårdar kunden. Element som är vanliga är hur säljprocessen ser ut och hur kundens beslutsprocess ser ut. Bokning av kundbesök per telefon är en färdighet som många säljare behöver utveckla. Avslutsteknik kan vara en annan. Att som ny säljare tvingas gå den långa vägen och lära sig enbart av sina egna misstag är oerhört tungt och nedslående, och det vet vi väl alla att kunder attraheras mer av en entusiastisk säljare än av en som tappat sugen.